Jump to content
[CS2] Konkurs TOP TIME - do wygrania skiny! ×
SztangerSs

Regulamin - [ JailBreak ]

Recommended Posts

 • Popular Post

Regulamin serwera

Zbiór zasad na serwerze

 

 

§1 Wstęp

 1. Więzień — aresztowana osoba, która musi wykonywać polecenia wydawane przez prowadzącego strażnika.
 2. Strażnik — osoba pilnująca więźniów, która ma na celu niedopuszczenia do powstania buntu.
 3. Prowadzący — osoba decydująca o całym przebiegu gry.
 4. Fajki — waluta dostępna na serwerze, którą można otrzymać m.in. za aktywność w grze oraz zabójstwo gracza. Może zostać wykorzystana m.in.:
  • w sklepie (!sklep),
  • w gangach (!gang),
  • podczas licytacji (!przebij),
  • jako stawkę w grze Ping-Pong (!pong).
 5. FreeDay — dzień wolny od nakazów i zakazów wydawanych przez strażników.
  • FreeDay jest automatycznie dostępny w pierwszej rundzie mapy.
  • FreeDay następuje, jeżeli:
   • cele zostaną otwarte bez wcześniej wydanych poleceń,
   • więźniowie nie zostaną wypuszczeni z cel w ciągu minuty.
 6. Ostatnie życzenie — życzenie przysługujące ostatniemu żyjącemu niezbuntowanemu więźniowi, który wykonał poprawnie wszystkie polecenia.
  • Ostatnie życzenie nie obowiązuje podczas ogólnego FreeDay'a.
  • Rodzaje ostatniego życzenia:
   • Walka ze strażnikiem — podczas tego życzenia więzień walczy ze strażnikiem.
    • Strzał za strzał,
    • No-scope,
    • Zbijak,
    • Bombardier,
    • Gorący ziemniak,
    • Rosyjska ruletka.
   • Kontrola — podczas tego życzenia więzień przejmuje kontrolę nad strażnikami.
    • Strażnicy muszą w jak najkrótszym czasie wykonać polecenia więźnia.
    • Uwaga! Życzenie nie może kazać śpiewać oraz obrażać innych.
   • Licytacja — więźniowie licytują się o FreeDay'a w kolejnej rundzie.
    • Osoba, która wygrała licytację otrzymuje FreeDay'a, a najwyższa stawka jest przekazana dla ostatniego żyjącego więźnia.
   • FreeDay osobowy — gracz otrzymuje dzień wolny od zakazów i nakazów.
    • Podczas Freeday'a więzień może zostać ukarany za:
     • atakowanie strażników,
     • wejście do Secret'a / GunRoom'a,
     • utrudnianie gry prowadzącemu strażnikowi.
 7. Steam3ID — identyfikator danego użytkownika, który można znaleźć wpisując na serwerze status w konsoli lub na tej stronie, podając link do profilu użytkownika steam.
 8. Wyjście z celi — drzwi/kraty wyjścia z celi.
  • Uwaga! Secret nie jest traktowany jako wyjście z celi więziennej.
 9. Tylna ściana — ściana naprzeciwko wyjścia z celi.
 10. Polecenia:
  • Zasady poleceń:
   • Domyślnie każde kolejne polecenie odwołuje poprzednie.
   • Polecenia mogą obowiązywać do odwołania, poprzez doprecyzowanie czasu ich trwania albo mówiąc przy poleceniu frazę do odwołania.
    • Przykłady: "Macie zakaz skakania do końca rundy", "Macie zakaz mówienia do odwołania".
    • Uwaga! Więzień nie może wykonać takich poleceń, nawet jeżeli prowadzący strażnik wyda takie polecenie.
   • Polecenie do odwołania może maksymalnie trwać do końca rundy oraz może być w każdej chwili odwołane przez prowadzącego strażnika.
   • Uwaga! Po śmierci prowadzącego strażnika wszystkie polecenia oraz zabawy są odwoływane i więźniowie mają bezruch.
  • Rodzaje poleceń:
   • Bezruch — nie możesz się poruszać.
   • Totalny bezruch (Totalny) — nie możesz się poruszać, skakać, kucać, zmieniać położenia kamery i bić nożem.
   • Kucnij — kucasz i trzymasz taką pozycję.
   • Podskocz — skaczesz tylko raz.
   • Pozycja buntu — musisz być na kucaka i patrzeć się maksymalnie w dół w totalnym bezruchu.
    • Uwaga! Polecenie nie może być wydane w celach więziennych.
 11. Zabawy ręczne:
  • Dyktando — w tej zabawie wygrywa więzień, który pierwszy napisze bezbłędnie (zachowując gramatykę i polskie znaki) podane przez prowadzącego strażnika zdanie.
  • Kolorki — w tej zabawie ginie więzień, którego wybrany kolor z palety serwerowej (!strzalyinfo) znalazł się wśród trzech strzałów prowadzącego strażnika.
  • Mistrz klawiatury lub Szybkie paluszki — w tej zabawie wygrywa więzień, który pierwszy napisze bezbłędnie (zachowując gramatykę i polskie znaki) podane przez prowadzącego strażnika słowo.
  • Ostatnia reakcja — w tej zabawie ginie więzień, który ostatni wykona polecenie (np. Ostatnia reakcja kucnij).
   • Uwaga! Nie ma czegoś takiego jak: Ostatnia reakcja bez reakcji.
  • Pierwsza reakcja — w tej zabawie ginie więzień, który pierwszy wykona polecenie (np. Pierwsza reakcja kucnij).
   • Uwaga! Nie ma czegoś takiego jak: Pierwsza reakcja bez reakcji.
  • Quiz — w tej zabawie giną więźniowie, którzy odpowiedzą niepoprawnie na pytanie, z wybranej przez siebie kategorii.
   • Kategorie regulaminowe: 
    • Przedmioty humanistyczne — język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie.
    • Przedmioty ścisłe — biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.
  • Sajmon mówi — zabawa polega na wykonywaniu przez więźniów poleceń wydanych przez prowadzącego strażnika, które zostały poprzedzone frazą Sajmon mówi.
   • W tej zabawie giną więźniowie, którzy nie wykonają poleceń prowadzącego strażnika poprzedzonego frazą Sajmon mówi lub wykonują polecenia, które nie zostały poprzedzone tą frazą.
   • Zasady:
    • Aby rozpocząć zabawę należy powiedzieć: Zaczynamy zabawę w sajmon mówi lub Rozpoczynamy zabawę w sajmon mówi.
    • Aby zakończyć zabawę należy powiedzieć: Sajmon mówi kończymy zabawę w sajmon mówi lub Sajmon mówi zakańczamy zabawę w sajmon mówi.
    • Podczas tej zabawy można rozpocząć inną zabawę dodając wcześniej frazę Sajmon mówi (np. Sajmon mówi rozpoczynamy zabawę w wojsko).
    • Wszystkie rozpoczęte zabawy oraz wydane polecenia podczas tej zabawy są automatycznie odwoływane po zakończeniu zabawy w Sajmon mówi.
  • Wojsko — zabawa polega na wykonywaniu przez więźniów poleceń, wydanych przez prowadzącego strażnika.
   • W tej zabawie giną więźniowie, którzy nie wykonają poleceń prowadzącego strażnika.
   • Zasady:
    • Aby rozpocząć zabawę należy powiedzieć: Zaczynamy zabawę w wojsko lub Rozpoczynamy zabawę w wojsko.
    • Aby zakończyć zabawę należy powiedzieć: Kończymy zabawę w wojsko.
   • Komendy:
    • Padnij — więzień musi być na kucaka;
    • Powstań — więzień musi wstać;
    • Podskocz — więzień podskakuje tylko raz;
    • W lewo zwrot — więzień obraca się o 90° w lewo;
    • W prawo zwrot — więzień obraca się o 90° w prawo;
    • Baczność — więzień podąża celownikiem za prowadzącym strażnikiem;
    • W tył zwrot — więzień obraca się o 180° względem aktualnej pozycji, przez lewe ramie.
    • Maszerujecie (...) — więzień musi iść w wybranym kierunku przez prowadzącego strażnika.
     • Uwaga! Więzień nie może biec oraz być na kucaka.
    • Uwaga! Więzień nie może wykonywać innych poleceń niż te, które są wyżej wymienione.
 12. Wejście na serwer jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

 

§2 Gracz

 1. Na serwerze obowiązuje kultura osobista.
 2. Na serwerze zabronione jest:
  • reklamowanie,
  • obrażanie innych osób,
  • bindowanie zmiany tagu grupy,
  • wykorzystywanie błędów technicznych,
  • posiadanie nieodpowiedniego nicku; Nick nie może:
   • podszywać się pod inną osobę,
   • nawiązywać do treści nieetycznych oraz rasistowskich,
   • być nazwą zabawy oraz polecenia (np. chowany, podskocz),
   • być słowem powszechnie uważanym za obraźliwe lub wulgarne,
   • być nazwą rangi czy funkcji pełnionej na serwerze (np. Admin, FreeDay).
  • używanie bindów dźwiękowych, modulatorów czy oprogramowania zmieniającego ton głosu,
  • mówienie oraz pisanie w innym języku niż polski (wyj. wymagane przez prowadzącego strażnika odpowiedzi w innym języku).

 

§3 Więzień

 1. Więzień może posiadać dowolny granat oraz broń.
  • W przypadku broni strażnik może nakazać mu ją wyrzucić.
 2. Więzień musi wykonywać niezwłocznie polecenia prowadzącego strażnika.
 3. Więzień nie może buntować się, dopóki nie dołączy do grupy więźniów, jeżeli zostanie ożywiony przez Administratora lub FreeKill'a (!fk).
 4. Więzień może zostać ukarany za:
  • próbę ucieczki,
  • atakowanie strażnika,
  • oszukiwanie w zabawach,
  • rzucenie dowolnego granatu i miny,
  • kupienie przedmiotu oznaczającego bunt,
  • wejście do GunRoom'a bądź secret'a (oraz jego bicie),
  • utrudnianie prowadzenia gry prowadzącemu strażnikowi,
  • złe wykonanie polecenia bądź niewykonanie go w czasie,
  • opuszczenie celi bez uprzednich poleceń po odrodzeniu się.

 

§4 Strażnik

 1. Aby móc dołączyć do grupy strażników, na serwerze musi być trzy razy więcej więźniów od strażników (Ratio 1:3).
 2. Strażnik musi:
  • posiadać sprawny mikrofon,
  • wykazywać chęć prowadzenia,
  • posiadać mutację (wyj. znośny głos),
  • wykonywać polecenia prowadzącego,
  • znać zasady obowiązujące na serwerze,
  • spełnić życzenie ostatniego niezbuntowanego więźnia,
  • pilnować więźniów oraz zminimalizować ryzyko powstania buntu.
 3. Strażnik nie może:
  • korzystać z medyka,
  • współpracować z więźniami,
  • prowokować więźniów do buntu,
  • brać udziału w zabawach (np. climb),
  • atakować i zabijać więźniów bez powodu,
  • przeszkadzać prowadzącemu strażnikowi,
  • przeszkadzać oraz oszukiwać podczas życzenia,
  • zmuszać więźnia do pokazania zbuntowanych graczy,
  • korzystać ze wspomagaczy znajdujących się na mapie (np. speedboost).

 

§5 Prowadzący strażnik

 1. Aby zostać prowadzącym strażnikiem należy być w drużynie strażników oraz wpisać komendę !w.
 2. Prowadzący strażnik może odliczyć czas reakcji dla więźniów.
 3. Prowadzący strażnik musi:
  • kreatywnie prowadzić,
  • wydawać zrozumiałe polecenia przez mikrofon,
  • wypuścić więźniów w ciągu minuty od rozpoczęcia rundy,
  • dążyć do tego, aby ostatni żyjący niezbuntowany więzień otrzymał życzenie,
  • powtórzyć polecenia lub wyjaśnić zasady nieregulaminowych zabaw, jeżeli więzień sobie tego zażyczy (!polecenia).
   • Więźniowie, którzy proszą o powtórzenie poleceń, mają bezruch (wyj. zabawa).
   • Na regulaminowych zabawach strażnik musi poinformować, w jaką zabawę aktualnie bawią się więźniowie.
 4. Prowadzący strażnik nie może:
  • faworyzować więźniów (wyj. zabawy na faworyzację),
  • wydawać mylące bądź niewyraźne polecenia (np. Aimon mówi),
  • włączać walki więziennej w celach oraz bez wcześniejszej zapowiedzi,
  • zabijać całej mniejszej grupki (może jedynie zabić osobę blokującą szereg).
 5. Po śmierci prowadzącego strażnika:
  • Wszystkie jego wcześniejsze polecenia oraz zabawy są odwoływane.
  • Wszystkich więźniów obowiązuje bezruch.

 

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2023 r.

 • Like 5
 • Thanks 1
 • I love it 10
Link to comment
Share on other sites

 • SztangerSs unlocked this topic
 •  Dudnes unpinned and unfeatured this topic
 • 6 months later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.